Pearson - Always Learning
 
Longman-HAT
English • Afrikaans
 
 

Redakteurs en medewerkers

 

 

Dr. Herman Beyer is senior lektor in die Afrikaanse taalkunde aan die Universiteit van Namibië. Hy is voormalige president van die Namibiese Vereniging vir Afrikaansonderwysers en voormalige lid van die Nasionale Kurrikulumkomitee vir Afrikaans van die Namibiese Ministerie van Onderwys, en tree steeds as kurrikulumadviseur vir dié Ministerie op. Sy navorsingsterrein is die teoretiese leksikografie, en hy fokus tans op modelle vir en die evaluering van skoolwoordeboeke, sowel as die ontwikkeling van woordeboekpedagogieë. Hy het meegewerk aan die HAT Afrikaanse skoolwoordeboek en is tans lid van die Taalkommissie van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns.

 

 

Rufus Gouws, redakteur van die vyfde uitgawe van die Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal (saam met Francois F. Odendal), is professor in Afrikaanse taalkunde in die Departement Afrikaans en Nederlands aan die Universiteit van Stellenbosch.
In navorsing, onderrig en nagraadse studieleiding is sy hooffokus die teoretiese leksikografie. Op internasionale vlak tree hy gereeld as spreker by kongresse, as gasdosent en as besoekende navorser op. Hy is die skrywer van akademiese boeke
en talle hoofstukke in boeke en wetenskaplike artikels. Hy is lid van verskeie internasionale leksikografieverenigings en was die eerste voorsitter van Afrilex, die African Association for Lexicography. Hy dien in die redaksie van toonaangewende vaktydskrifte soos Lexikos en Lexicographica. In die woordeboekpraktyk was hy as redakteur betrokke by Afrikaanse woordeboeke soos Nasionale woordeboek, Basiswoordeboek van Afrikaans, Idiomewoordeboek en Woordeboek sonder grense. Hy is ook ’n redakteur van die internasionale Fachwörterbuch zur Lexikographie und Wörterbuchforschung/Dictionary of Lexicography and Dictionary Research en van die tweetalige woordeboek Afrikaans-Nederlands. Vir sy navorsing en bydrae tot die leksikografie is hy al met verskeie pryse, beurse en toekennings beloon.
 

 

 

Jana Luther het in die letterkunde en leksikografie gestudeer en in 1991 ’n meestersgraad met lof aan die Randse Afrikaanse Universiteit behaal. Van 1991
tot 1993 is sy as jeugboekredakteur verbonde aan Tafelberg-Uitgewers, waarna
sy oorskuif na Tafelberg se woordeboekafdeling wat in 1996 by Pharos ingelyf
word. Sy is verantwoordelik vir die eindversorging van talle Pharos-publikasies, onder meer die eerste uitgawes van Spreekwoorde en waar hulle vandaan kom (Anton F. Prinsloo) en Skryf Afrikaans (Dalene Müller) en die 2002-uitgawe van die Afrikaanse woordelys en spelreëls (Taalkommissie van die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns). As vryskutvertaler, -redigeerder en -proefleser werk sy oor meer as twee dekades aan ’n groot verskeidenheid manuskripte van talle bekende en bekroonde Afrikaanse skrywers vir onder meer NB-Uitgewers se fiksie- en niefiksieafdelings, Tafelberg, Human & Rousseau en Kwela, en as subredakteur in Die Burger se nagkantoor. Sy was medesamesteller van New Words/Nuwe Woorde en mederedakteur van die Pharos Afrikaans-Engels-Engels-Afrikaanse Woordeboek (waarvan die redaksie deur die Suid-Afrikaanse Vertalersinstituut met sy woordeboekprys bekroon is) en die Pharos Afrikaans-Engels-Engels-Afrikaanse Kernwoordeboek. Van 2004 tot 2006 is sy uitgewer by Pharos, en van Januarie tot September 2007 subredakteur by Huisgenoot. In Oktober 2007 sluit sy haar by Pearson aan, waar sy ’n nuwe woordeboekafdeling tot stand bring. Sy is samesteller van die HAT Afrikaanse Skoolwoordeboek en Sakwoordeboek (2009), en van die Longman-HAT Engels-Afrikaans/Afrikaans-Engelse Basiswoordeboek, Skoolwoordeboek en Sakwoordeboek (2011) en werk tans as redakteur aan die sesde uitgawe van die Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal (die HAT).

 

 

Tom McLachlan het aan die Universiteit van Stellenbosch en die Rhodes-universiteit gestudeer. Ná ’n kort draai in tersiêre en sekondêre onderwys sluit hy hom in 1979 by die destydse Taaldiensburo in Pretoria aan en is sedertdien in die taalpraktyk as vertaler en taalversorger werksaam, met Afrikaans as sy spesialisgebied. In die Staatstaaldiens word hy mettertyd
’n spesialisvertaler en -redigeerder van wetgewing en vorder tot hoof van die Subdirektoraat Afrikaans. Sedert 2002 is hy verbonde aan die Direktoraat Taaldiens van Unisa. In 1995 word hy verkies tot die Taalkommissie van die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns en dien in die eindredaksiekomitees van sowel die 9de as die 10de uitgawe van die Afrikaanse woordelys en spelreëls (AWS). Hy dien ongeveer sewe jaar lank as ondervoorsitter van die Taalkommissie en word in Maart 2012 tot voorsitter verkies. Hy is ’n stigterslid van die Nasionale Taalliggaam vir Afrikaans, ’n substruktuur van die Pan-Suid-Afrikaanse Taalraad (PanSAT).

 

 

Fred Pheiffer studeer aan die Universiteit van Kaapstad, waar hy ’n MA in die Taalkunde verwerf. Van 1989 tot 1992 gee hy klas in die Departement van Afrikaans & Nederlands aan die Universiteit van die Witwatersrand onder professors Edith Raidt en Gerrit Olivier. In 1994 word hy aangestel as vertaler, taalversorger en tolk in die Hansard-afdeling van die Parlement van Suid-Afrika. Hy sluit in 1999 by Pharos-Woordeboeke aan, destyds bestuur deur Hans Büttner, as mederedakteur en -samesteller van die Pharos Afrikaans-Engels-Engels-Afrikaanse Woordeboek, die vaandeldraer van Afrikaans-Engelse woordeboeke. Ná die voltooiing hiervan kry hy die opdrag om ’n kompakter weergawe van dié woordeboek te lewer, die Pharos Afrikaans-Engels-Engels-Afrikaanse Kernwoordeboek. In 2008 sluit hy by Megan Hall se woordeboekspan by Oxford University Press aan as projekbestuurder van Gilles-Maurice de Schryver se Oxford Bilingual School Dictionary: isiZulu and English, die eerste heeltemal nuwe Zulu-Engelse woordeboek in vier dekades. Hy werk ook as mederedakteur en -samesteller aan die Oxford South African School Dictionary en die Oxford Afrikaanse Skoolwoordeboek. Hy doen sedert die middel neëntigerjare vryskuttaalwerk vir Tafelberg, Human & Rousseau, Umuzi, Protea en New Media Publishers, onder meer aan manuskripte van Marita van der Vyver, Annelie Botes, Petra Müller en Leon Rousseau. Hy is een van die taalversorgers van die Bybelgenootskap se nuwe Afrikaanse Bybelvertaling. Sy eerste fiksiepoging verskyn in 2012 in Bloots, ’n bundel Afrikaanse erotiese verhale.